Cập nhật thông tin thuê bao


Đăng ký thông tin

Vietnamobile TIW cảnh báo

Trình duyệt của bạn không cho sử dụng Cookies. TIW sẽ hoạt động với đầy đủ chức năng khi bạn cho Cookie hoạt động

  1. Nhấp chuột vào biể tượng Chrome menu Chrome menu.
  2. Chọn Settings.
  3. Nhấp chuột Show advanced settings phía cuối trang.
  4. Nhấp chuột Content settings trong "Privacy".
  5. Chọn Allow local data to be set cho phép hiển thị cookies. Nếu bạn chỉ muốn hiển thị first-party cookies, tích vào checkbox "Block all third-party cookies without exception."
(Nhiều thông tin hơn)

For other browsers, please refer to your browser settings.