Cập nhật thông tin thuê bao


Đăng ký thông tin
Để sử dụng chức năng Đăng ký thông tin cho thuê bao trả trước bạn phải là đại lý đang sử dụng SHT.

Sau khi nhập SHT và chuỗi ký tự thể hiện trong ảnh, bạn sẽ nhận được mã số bí mật.

Hãy liên hệ với chúng tôi để trở thành đại lý của Vietnamobile.